SHG Transport AS
  • Me har i dag sentral godkjenning, som utførende, innen for grunn og terreng arbeid i kl. 2.
  • I fra våren 2014 så har me blitt prekvalifisert i Sellihca for leveranser av fjernvarmerør .
  • Vi har også kompetanse innen ADK, varme arbeider, arbeid etter veg og sprenging.

Postadresse: Grøgard Maskin AS, Vad, 3350 Prestfoss Tlf: 99 64 65 48

Kjell-Tore - Epost: kjell-tore@grogardmaskin.no,  tlf: 99 64 65 48